విక్షనరీ:నేటి పదం/2013 జనవరి 4

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
భైరవి

భైరవి     నామవాచకం


* పార్వతి

  • సంగీతములోని ఒక రాగ విశేషము
  • తెలుగువారి ఒక మహిళల పేరు.