విక్షనరీ:నేటి పదం/2013 జనవరి 6

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
18వ శతాబ్ధపు ధన భండాగారం.

భండాగారం     నామవాచకం


భండాగారం అంటే ధనము , రత్నములు మొదలైన విలువైన వస్తువులను భద్రపరచు పేటీక.