విక్షనరీ:నేటి పదం/2013 జనవరి 8

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
తిరపతి ఆలయ నడక మార్గం.

మార్గం     నామవాచకం


మార్గం అంటే ఒక ప్రదేశానికి చేరుకునే దారి.