ఆంగ్లపదాలు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

నిత్య జీవితంలో ఆంగ్లము విడదీయరాని విషయంగా మారిపోయింది.అనేక ఆంగ్ల పదాలు అవి తెలుగే అనిపించే లాంటి భ్రమ కలిగిస్తూ మన భాషలో కలసి పోయాయి విక్షనరీకి అలాంటి పదాల అవసరం కూడా ఎంతో ఉంది.తెలుగులో దాదాపు పర్యాయ పదాలు లేని ఆంగ్ల పదాలలో కొన్నిఇవిగో.

 1. బస్సు
 2. లారీ
 3. ఫోను
 4. కారు
 5. కెమేరా
 6. ఇన్టర్‌నెట్
 7. రైల్
 8. రోడ్డు
 9. రిమోట్
 10. స్పీకర్
 11. కం‌ఫ్యూటర్
 12. సెల్‌ఫోన్
 13. ఫ్లాస్టిక్
 14. ఆటో
 15. వ్యాను
 16. ట్రక్కు
 17. ఫీజు
 18. టిక్కెట్
 19. ప్రీమియమ్