ప్ర

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

అక్షరాలు

 1. ప్రకృతిஇயற்கை
 2. ప్రమిద
 3. ప్రమద
 4. ప్రకోపం
 5. ప్రదక్షిణం
 6. ప్రవర్తన
 7. ప్రలోభం
 8. ప్రతిక్రియ
 9. ప్రతీకారం
 10. ప్రదీప్తం
 11. ప్రహరీ
 12. ప్రతిభందకం
 13. ప్రతినిత్యం
 14. ప్రవర్తన
 15. ప్రతిధ్వని
 16. ప్రతీక్ష
 17. ప్రతీకారం
 18. ప్రభందం
 19. ప్రతినిధి
 20. ప్రచురణ
 21. ప్రక్షాళన
 22. ప్రవాహము
 23. ప్రభంధము
 24. ప్రవచనము
 25. ప్రవక్త
 26. ప్రసూతి
 27. ప్రభోధం
 28. ప్రస్తుతి
 29. ప్రయాణం
 30. ప్రయాస
 31. ప్రకరణం
 32. ప్రమాదం
 33. ప్రమోదం
 34. ప్రవాస
 35. ప్రవచితం
 36. ప్రభ
 37. ప్రణామం
 38. ప్రణయం
 39. ప్రళయం
 40. ప్రకటనஅறிவிப்பு
 41. ప్రసారముஒலிபெயர்ப்பு
 42. ప్రతినాయకుడుखलनायक villain
 43. ప్రత్యేకమైనख़ास- special,important
 44. ప్రభుత్వము
 45. ప్రదేశముअंगण
 46. ప్రచండము
 47. ప్రజ్ఞ
 48. ప్రణామము
 49. ప్రతాపము
 50. ప్రతిజ్ఞ
 51. ప్రతిపక్షము
 52. ప్రతిఫలము
 53. ప్రతిష్ఠ
 54. ప్రత్యుపకారము
 55. ప్రయోగము
 56. ప్రలోభము
 57. ప్రసాదము
 58. ప్రస్తుతము
 59. ప్రాంగణము
 60. ప్రాసాదము
"https://te.wiktionary.org/w/index.php?title=ప్ర&oldid=957528" నుండి వెలికితీశారు