వర్గం:కార్తీకమాసము

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఇందులో రెండు పక్షాలు, 30 రోజులు కలవు.

క్రమ సంఖ్య తిథి పండుగ
1 కార్తీక శుద్ధ పాడ్యమి ఆకాశ దీపారంభము, బలి పాడ్యమి
2 కార్తీక శుద్ధ విదియ భ్రాతృ విదియ
3 కార్తీక శుద్ధ తదియ సోదరి తృతీయ
4 కార్తీక శుద్ధ చతుర్థి నాగుల చవితి
5 కార్తీక శుద్ధ పంచమి నాగ పంచమి
6 కార్తీక శుద్ధ షష్ఠి *
7 కార్తీక శుద్ధ సప్తమి శ్రీ విద్యారణ్య స్వామి శృంగేరి పీఠాధిపత్యము
8 కార్తీక శుద్ధ అష్ఠమి *
9 కార్తీక శుద్ధ నవమి కృతయుగము ప్రారంభమైన రోజు.
10 కార్తీక శుద్ధ దశమి *
11 కార్తీక శుద్ధ ఏకాదశి ఉత్థాన ఏకాదశి
12 కార్తీక శుద్ధ ద్వాదశి చిలుకు ద్వాదశి, క్షీరాబ్ధి ద్వాదశి :: స్వాయంభువ మన్వంతరములో
13 కార్తీక శుద్ధ త్రయోదశి *
14 కార్తీక శుద్ధ చతుర్దశి వైకుంఠ చతుర్దశి
15 కార్తీక పూర్ణిమ తులసీ పూజ, కార్తీకదీపం, జ్వాలా తోరణము, కోరల పున్నమి, గురునానక్ జయంతి, ధాత్రీ పూజ :: దక్షసావర్ణిక మన్వంతరములో
16 కార్తీక బహుళ పాడ్యమి *
17 కార్తీక బహుళ విదియ *
18 కార్తీక బహుళ తదియ *
19 కార్తీక బహుళ చవితి *
20 కార్తీక బహుళ పంచమి *
21 కార్తీక బహుళ షష్ఠి *
22 కార్తీక బహుళ సప్తమి ప్రళయకల్పం ప్రారంభం
23 కార్తీక బహుళ అష్ఠమి *
24 కార్తీక బహుళ నవమి *
25 కార్తీక బహుళ దశమి *
26 కార్తీక బహుళ ఏకాదశి ఉత్పత్యైకాదశి
27 కార్తీక బహుళ ద్వాదశి *
28 కార్తీక బహుళ త్రయోదశి *
29 కార్తీక బహుళ చతుర్దశి మాసశివరాత్రి
30 కార్తీక అమావాస్య గీతా జయంతి

"కార్తీకమాసము" వర్గంలోని పుటలు

ఈ వర్గంలో కింది 2 పేజీలున్నాయి, మొత్తం 2 పేజీలలో.