విక్షనరీ:నేటి పదం/2012 జూన్ 23

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వలిచిన దానిమ్మ ఫలము

ఫలము     నామవాచకము


పండు