విక్షనరీ:నేటి పదం/2012 జూన్ 26

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
మధువును గ్రోలుతున్న మధుపం.

మధుపం     నామవాచకము


తేటి, భ్రమరం, తూనీగ