విక్షనరీ:నేటి పదం/2012 జూన్ 3

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ప్రకృతిలోని పుష్పాలు అందమైన వి

అందము     నామవాచకము


మనసుకు ఉల్లాసాన్ని కలిగించే విశేషమైన లక్షణము. సౌందర్యము, చక్కదనము