విక్షనరీ:నేటి పదం/2012 జూన్ 5

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
Donkey (Equus asinus) at Disney's Animal Kingdom (16-01-2005).jpg

ఖరము     నామవాచకము


ఒక నాలుగుకాళ్ళ క్షీరదము. గాడిద