విక్షనరీ:నేటి పదం/2012 జూన్ 7

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఘటము

ఘటము     నామవాచకము


  • పదార్ధాలను నింపుకొనుటకు మట్టితో చేసిన కుండ. దీనిని సంగీత వాద్యముగా కూడా ఉపయోగిస్తారు.