విక్షనరీ:నేటి పదం/2012 జూలై 13

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
కూజాలు

కూజా     నామవాచకము


కూజా అంటే మట్టి నీటి పాత్రలలో ఒకటి.