విక్షనరీ:నేటి పదం/2012 జూలై 18

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
కోట

కోట     నామవాచకము


కోట అంటే రాజ్యరక్షణ కొరకు నిర్మించే నిర్మాణం.