విక్షనరీ:నేటి పదం/2012 జూలై 21

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఖరము

ఖరము     నామవాచకము


ఖరము అంటే గాడిద.