విక్షనరీ:నేటి పదం/2012 జూలై 31

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
గంపలు అల్లుతున్న మేదరి

గంప     నామవాచకము


గంప అంటే వస్తువులను పెట్టడానికి ఉపయోగించడానికి అల్లబడిన వస్తువు.