విక్షనరీ:నేటి పదం/2012 నవంబరు 3

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
దస్త్రం:Obverse of the series 2009 0 Federal Reserve Note.jpg
అమెరికా దేశపు కొత్త నూరు రూపాయల నోటు.

నూరు     నామవాచకం మరియు క్రియ


ఒక సంఖ్య. దీనినే వంద, శతము అని కూడా పిలుస్తారు.
దీనికి క్రియాపదంగా వాడినప్పుడు పదునుచేయు, పిండిచేయు అనే అర్ధం వస్తుంది.