విక్షనరీ:నేటి పదం/2012 మే 21

విక్షనరీ నుండి
ఒక అమ్మ తన బిడ్డతో

అమ్మ     నామవాచకం


  • జన్మనిచ్చిన స్త్రీ, తల్లి
  • కన్నతల్లి కాకున్నా, స్త్రీని గౌరవిస్తూ పిలిచే విధానం ఇది.
  • మమతతో పెంచిన స్త్రీ
పదం వినండి