విక్షనరీ:నేటి పదం/2012 మే 31

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అడవిలో ఒంటరి మనిషి

ఒంటరి     విశేషణం


*ఎవరూ తోడు లేకపోవుట.,ఏకాకి