విక్షనరీ:నేటి పదం/2013 జనవరి 13

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
మెరుపు

మెరుపు     నామవాచకం


మెరుపు అంటే ఆకాశంలో సహజసిద్ధంగా ఉతన్నమయ్యే విద్యుత్.