విక్షనరీ:నేటి పదం/2013 జనవరి 15

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
మైదానము

మైదానము     నామవాచకం


మైదానము అంటే నిర్మాణాఆలు ఏమీ ళేని విశాలమైన చదరమైన భూమి.