విక్షనరీ:నేటి పదం/2013 జనవరి 29

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
రిక్షాలు

రిక్షా     నామవాచకం


రిక్షా అంటే మానవ శక్తితో లాగబడే యంత్ర రహిత వాహనం.