విక్షనరీ:నేటి పదం/2013 జనవరి 9

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
మిఠాయిలు

మిఠాయి     నామవాచకం


మిఠాయి అంటే తయారు చేయబడిమ నిల్వ ఉంచతగిన తియ్యని ఆహార పదార్ధము.