కలుగు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

విభిన్న అర్ధాలు కలిగిన పదాలు[<small>మార్చు</small>]

కలుగు (నామవాచకం)[<small>మార్చు</small>]

వ్యాకరణ విశేషాలు[<small>మార్చు</small>]

భాషాభాగము
వ్యుత్పత్తి
బహువచనం

అర్ధ వివరణ[<small>మార్చు</small>]

 1. కలుగు అంటే ఎలుకల భూమిలోపలి నివాసము. బొరియ
 2. అలరారు, అలరు, ఆవహిల్లు, ఉదా= వానికి సఖల సంపదలు కలిగినవి.

పుట్టు/బొక్క/ గుహ

పదాలు[<small>మార్చు</small>]

నానార్ధాలు
 1. బొరియ.
 2. చిల్లు
 3. బొర్రు
 4. రంధ్రం
 5. కంత
 6. బొక్క
 7. బొరక
 8. బెజ్జము/ సంపాదిల్లు, సంప్రాపించు, సంభవిల్లు.
సంబంధిత పదాలు
 1. ఎలుక కలుగు.కలిగినవి/ కలుగుగాక/ కలుగుగాత/ కలుగును/ కలుగవు/
వ్యతిరేక పదాలు
 • కలుగక.

పద ప్రయోగాలు[<small>మార్చు</small>]

దీవెన;శుభము కలుగుగాక .

 1. అగు;

"చ. మునుమనచేత భంగపడి ముచ్చిరియుండుటఁజేసి పాండునం, దనులును నెత్తివత్తు రుచితంబుగ సంగరమెట్లుఁ గల్గు." భార. ఉద్యో. ౪, ఆ.

 1. ఉండు; "గీ. ఇట్టి విక్రమంబు నిట్టిసామర్థ్యంబు, గలదె యొరుల కిజ్జగంబునందు." భార. ఆది. ౨, ఆ.
 2. ఓపు; "గీ. సింహకవచంబు దొడిగిన జెనటికుక్క, గంధగజగంధముకును గలదె నిలువ." హరి. ఉ, ౬, ఆ.
 3. పుట్టు; "వ. గర్గునకు శినిజన్మించె, శినికి గార్గ్యుండు గలిగె." భాగ. ౯, స్కం.
 4. కూడు. "మ. కలికీ మాటలు వేయునేటికిక యీకాయంబుతో వానితో, గలుగన్‌ భాగ్యము కల్గకున్న విభునింగా జేయుమీ వీని రా, గల జన్మంబున." అని. ౨, ఆ
 • జ్వరమువలన రోగికి కలుగు శారీరకబాధలు
 • కడువడి నక్కలుఁగుమొగన్‌ బడుకొక్కటి త్రోచి వెనుక పనులాతనికే, ర్పడఁజేసి వీడుసేరినఁ, గడఁకం బజ లెల్ల నన్నుఁగనుఁగొని యెలమిన్‌

అనువాదాలు[<small>మార్చు</small>]

కలుగు (క్రియ)[<small>మార్చు</small>]

వ్యాకరణ విశేషాలు[<small>మార్చు</small>]

భాషాభాగము
వ్యుత్పత్తి

అర్ధ వివరణ[<small>మార్చు</small>]

 1. కలిగినది...

పదాలు[<small>మార్చు</small>]

నానార్ధాలు
  1. విశేషణం
 1. జరుగు.
 2. సంభవించు.
సంబంధిత పదాలు
 1. శుభంకలుగు.
 2. దుఃఖంకలుగు.
 3. ఎలుక కలుగు.
వ్యతిరేక పదాలు
 • కలుగక.

పద ప్రయోగాలు[<small>మార్చు</small>]

దీవెన;శుభము కలుగుగాక .

అనువాదాలు[<small>మార్చు</small>]

మూలాలు,వనరులు[<small>మార్చు</small>]

బయటిలింకులు[<small>మార్చు</small>]

"https://te.wiktionary.org/w/index.php?title=కలుగు&oldid=893737" నుండి వెలికితీశారు