విక్షనరీ:నేటి పదం/2012 జూన్ 9

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఛత్రము

ఛత్రము     నామవాచకము