విక్షనరీ:నేటి పదం/2012 జూలై 1

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
లక్ష్య ఫలకం పై రెండు బాణాలు

శరము     నామవాచకము