విక్షనరీ:నేటి పదం/2013 ఏప్రిల్ 18

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
భ్రమరము     నేటి పదం/2013 ఏప్రిల్ 18

♦ భాషా భాగం: నామవాచకము.

♦ అర్థము : తుమ్మెదనానార్థములు

యితర భాషల్లో అర్థాలు