విక్షనరీ:నేటి పదం/2012 జూన్ 4

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
Nelumno nucifera open flower - botanic garden adelaide2.jpg

కమలము     నామవాచకము