అనుబంధం:పేక

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

Ranks[<small>మార్చు</small>]

English joker ace king queen jack ten nine eight seven six five four three two
deuce
Bulgarian жокер
(žoker)
асо
(aso)
поп
(pop)
дама
(dama)
вале
(vale)
десетка
(desetka)
деветка
(devetka)
осмица
(osmica)
седмица
(sedmica)
шестица
(šestica)
петица
(petica)
четворка
(četvorka)
тройка
(trojka)
двойка
(dvojka)
Danish joker es konge dame
droning
knægt
bonde
tier nier otter syver sekser femmer firer treer toer
Esperanto ĵokero aso reĝo damo fanto
bubo
deko naŭo oko sepo seso kvino kvaro trio duo
Estonian jokker äss
tuus
kuningas
kunn
emand
mutt
soldat
poiss
sõdur
kümme üheksa kaheksa seitse kuus viis neli kolm kaks
Finnish jokeri ässä kuningas
kunkku
kuningatar
akka
sotamies
jätkä
kymppi yhdeksäinen
ysi
kahdeksainen
kasi
seitsemäinen
seiska
kuutonen viitonen nelonen kolmonen kakkonen
French joker as roi dame valet dix neuf huit sept six cinq quatre trois deux
German Joker
Jolly
Ass König Dame Bube Zehn Neun Acht Sieben Sechs Fünf Vier Drei Zwei
Greek మూస:el-l
మూస:el-l
మూస:el-l మూస:el-l
మూస:el-l
మూస:el-l మూస:el-l
మూస:el-l
Italian jolly
matta
asso re regina fante dieci nove otto sette sei cinque quattro tre due
Japanese ジョーカー
(jōkā)
エース
(ēsu)
キング
(kingu)
クイーン
(kuīn)
ジャック
(jakku)
10
(jū)
9
(kyū)
8
(hachi)
7
(nana)
6
(roku)
5
(go)
4
(yon)
3
(san)
2
(ni)
Malay joker sat raja ratu pekak sepuluh sembilan lapan tujuh enam lima empat tiga dua
Persian
(Iran)

()
آس
(âs)
شاه
(šâh)
بی‌بی
()
سرباز
(sarbâz)
ده
(dah)
نه
(noh)
هشت
(hašt)
هفت
(haft)
شش
(šeš)
پنج
(panj)
چهار
(cahâr)
سه
(se)
دو
(do)
Persian
(Afghanistan)

()
توس
(tus)

()

()

()
ده
(dah)
نه
(noh)
هشت
(hašt)
هفت
(haft)
شش
(šeš)
پنج
(panj)
چهار
(cahâr)
سه
(se)
دو
(do)
Polish joker
dżoker
as król dama walet dziesiątka dziewiątka ósemka siódemka szóstka piątka czwórka trójka dwójka
Portuguese curinga ás rei dama valete dez nove oito sete seis cinco quatro três dois
Russian джокер
(džóker)
туз
(tuz)
король
(koról')
дама
(dama)
валет
(valét)
десятка
(desjátka)
девятка
(devjátka)
восьмёрка
(vos'mjórka)
семёрка
(semjórka)
шестёрка
(šestjórka)
пятёрка
(pjatjórka)
четвёрка
(četvjórka)
тройка
(trójka)
двойка
(dvójka)
Spanish joker, comodín as rey reina jota, sota diez nueve ocho siete seis cinco cuatro tres dos
Turkish joker as papaz kız vale on dokuz sekiz yedi altı beş dört üç iki
Ukrainian джокер
(džoker)
туз
(tuz)
король
(korol')
дама
(dama)
валет
(valet)
десятка
(desjatka)
дев'ятка
(dev"jatka)
вісімка
(visimka)
сімка
(simka)
шістка
(šistka)
п'ятірка
(pjatirka)
четвірка
(četvirka)
трійка
(trijka)
двійка
(dvijka)
Võro kuning kümme ütesä katõsa säidse kuus viis' neli kolm kats'

Suits[<small>మార్చు</small>]

English spades hearts diamonds clubs
translingual Lua error in మాడ్యూల్:links/templates at line 57: The script code "unicode" is not valid../Lua error in మాడ్యూల్:links/templates at line 57: The script code "unicode" is not valid.. Lua error in మాడ్యూల్:links/templates at line 57: The script code "unicode" is not valid../Lua error in మాడ్యూల్:links/templates at line 57: The script code "unicode" is not valid.. Lua error in మాడ్యూల్:links/templates at line 57: The script code "unicode" is not valid../Lua error in మాడ్యూల్:links/templates at line 57: The script code "unicode" is not valid.. Lua error in మాడ్యూల్:links/templates at line 57: The script code "unicode" is not valid../Lua error in మాడ్యూల్:links/templates at line 57: The script code "unicode" is not valid..
Bulgarian пика ‎(pika) купа ‎(kupa) каро ‎(kapo) спатия ‎(spatija)
трефа ‎(trefa)
Danish spar hjerter ruder klør
Esperanto piko kero karoo
rombo
trefo
Estonian poti
pada
ärtu ruutu risti
Finnish pata hertta ruutu risti
French pique cœur carreau trèfle
Italian picche cuori quadri fiori
Japanese スペード ‎(supēdo) ハート ‎(hāto) ダイヤ ‎(daiya) クローバー ‎(kurōbā)
Persian
(Iran)
پیک ‎(pik) دل ‎(del) خشت ‎(xešt) گشنیز ‎(gešniz)
Persian
(Afghanistan)
قره ‎(qere) نار ‎(nâr) خشت ‎(xešt) پشه ‎(paše)
Polish pik kier karo trefl
Portuguese espadas copas ouros paus
Russian пики ‎(píki) черви ‎(čérvi)
червы ‎(čérvy)
бубны ‎(búbny)
буби ‎(búbi)
трефы ‎(tréfy)
крести ‎(krésti)
Spanish picas corazones rombos tréboles
Turkish maça kupa karo sinek
Ukrainian піки ‎(piky) чирви ‎(čyrvy) бубни ‎(bubny) трефи ‎(trefy)
Võro pott hark risti