విక్షనరీ నుండి

అక్షరాలు

 1. ఇల;world,உலகம்
 2. ఇటుక;brick,செம்கல்
 3. ఇటీవల;recent,புத்தம்புது
 4. ఇడుము;dificult,அல்லல்
 5. ఇల్లు;house,இல்லம்,வீடு
 6. ఇంత;this much,இவ்வளவு
 7. ఇనుము;iorn,இரும்பு
 8. ఇసుక;sand,மணல்
 9. ఇంపు;like,இனியஇஷ்டம்
 10. ఇతిహాసం;Lejend,புராணம்இதிகாசம்
 11. ఇరకాటం
 12. ఇఫ్ఫుడు-now, अब
 13. ఇప్పుడే-immediatly, just now, अभी
 14. ఇక్కడ-here, यहाँ ke yahā-at the place
 15. ఇరవైతొమ్మిది-उनतीस untīs- num. 29
 16. ఇక్కడ-यहाँ ke yahā̃ [Unit:1.10] ‘at the place of’
 17. ఇక్కడ-इधर idhar over here
 18. ఇది,ఇతడు,ఈమె-इस is this, it, he, sheஇது
 19. ఇవి-इन in these, they
 20. ఇంద్రుడుஇந்திரன்
 21. ఇరవై
 22. ఇరుకు

ఇరవై ఎనిమిది*28-अट्ठाईस

"https://te.wiktionary.org/w/index.php?title=ఇ&oldid=951648" నుండి వెలికితీశారు