కాలాలు

విక్షనరీ నుండి

కాలప్రమాణంతో ముడి పడి ఉన్న పదాలు.

 1. చాంద్రమాసం
 2. దేవదివసం
 3. బ్రహ్మదివసం
 4. కల్పం
 5. మహాయుగం
 6. యుగం
 7. సహస్రాబ్ధం
 8. శతాబ్ధం
 9. దశాబ్ధం
 10. సంవత్సరం
 11. మాసం
 12. వారం
 13. దినం
 14. పగలు
 15. రాత్రి
 16. గంట
 17. క్షణం
 18. నిముషం
 19. తృటి
 20. ఋతువు
 21. పక్షం
 22. శుక్ల పక్షం
 23. కృష్ణ పక్షం
 24. తద్దినం
 25. సంవత్సరీకం
 26. అబ్ధికం
 27. నక్షత్రమాసం
 28. సూర్యమాసం
 29. మన్వంతరం
 30. శ్రాద్ధం
 31. జయంతి
 32. హోర
 33. శకము
 34. క్రీస్తుశకము
 35. ఘడియ
 36. విఘడియ
 37. రెప్పపాటు
 38. శతాయుషు
 39. షష్టిపూర్తి
 40. ఉగాది
 41. భీమజయంతి
 42. శతజయంతి
 43. అర్ధశతాబ్ధి
 44. ఝాము
 45. అర్ధఝాము
 46. తెల్లవారుఝాము
 47. అర్ధఝాము
 48. మధ్యాహ్నము
 49. అపహార్నం
 50. సంధ్య
 51. సాయంకాలం
 52. వర్షాకాలం
 53. చలికాలం
 54. వర్షఋతువు
 55. గ్రీష్మఋతువు
 56. శరదృతువు
 57. వసంతఋతువు
 58. హేమంతఋతువు
 59. శిశిరఋతువు
 60. ఎండాకాలం
 61. కార్తె
 62. చాతుర్మాసవ్రతం
"https://te.wiktionary.org/w/index.php?title=కాలాలు&oldid=952883" నుండి వెలికితీశారు