తెలుగు - హిందీ పదముల జాబితా

విక్షనరీ నుండి

భారత దేశ అధికార భాష.

  • ఆంగ్లము-hindi
  • తెలుగు-హిందీ
  • హిందీ-हिन्दी
  • తమిళం; இந்தி