అత్యధిక అంతరవికీ లింకులు కలిగిన పేజీలు

Jump to navigation Jump to search

కింది సమాచారం ముందే సేకరించి పెట్టుకున్నది. దీన్ని 16:26, 10 ఆగస్టు 2020న చివరిసారిగా తాజాకరించారు. ఈ కాషెలో గరిష్టంగా 5,000 ఫలితాలు ఉన్నాయి.

 1. 1 నుండి #50 వరకు ఉన్న ఫలితాల శ్రేణి నుండి 50 ఫలితాల వరకు కింద చూపించాం.

(గత 50 | తరువాతి 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.

 1. water‏‎ (120 అంతర్వికీలు)
 2. dog‏‎ (102 అంతర్వికీలు)
 3. bird‏‎ (97 అంతర్వికీలు)
 4. eye‏‎ (94 అంతర్వికీలు)
 5. a‏‎ (94 అంతర్వికీలు)
 6. cat‏‎ (93 అంతర్వికీలు)
 7. man‏‎ (92 అంతర్వికీలు)
 8. eau‏‎ (90 అంతర్వికీలు)
 9. one‏‎ (90 అంతర్వికీలు)
 10. tree‏‎ (90 అంతర్వికీలు)
 11. April‏‎ (89 అంతర్వికీలు)
 12. language‏‎ (89 అంతర్వికీలు)
 13. Sandomierz‏‎ (89 అంతర్వికీలు)
 14. book‏‎ (88 అంతర్వికీలు)
 15. horse‏‎ (88 అంతర్వికీలు)
 16. three‏‎ (86 అంతర్వికీలు)
 17. star‏‎ (86 అంతర్వికీలు)
 18. two‏‎ (86 అంతర్వికీలు)
 19. house‏‎ (86 అంతర్వికీలు)
 20. Kielce‏‎ (84 అంతర్వికీలు)
 21. Monday‏‎ (84 అంతర్వికీలు)
 22. father‏‎ (84 అంతర్వికీలు)
 23. mother‏‎ (83 అంతర్వికీలు)
 24. apple‏‎ (83 అంతర్వికీలు)
 25. hand‏‎ (83 అంతర్వికీలు)
 26. year‏‎ (83 అంతర్వికీలు)
 27. son‏‎ (83 అంతర్వికీలు)
 28. five‏‎ (83 అంతర్వికీలు)
 29. four‏‎ (82 అంతర్వికీలు)
 30. day‏‎ (82 అంతర్వికీలు)
 31. moon‏‎ (82 అంతర్వికీలు)
 32. six‏‎ (82 అంతర్వికీలు)
 33. ten‏‎ (81 అంతర్వికీలు)
 34. e‏‎ (81 అంతర్వికీలు)
 35. milk‏‎ (81 అంతర్వికీలు)
 36. dictionary‏‎ (81 అంతర్వికీలు)
 37. seven‏‎ (81 అంతర్వికీలు)
 38. word‏‎ (80 అంతర్వికీలు)
 39. fire‏‎ (80 అంతర్వికీలు)
 40. love‏‎ (80 అంతర్వికీలు)
 41. cow‏‎ (80 అంతర్వికీలు)
 42. rain‏‎ (80 అంతర్వికీలు)
 43. brother‏‎ (80 అంతర్వికీలు)
 44. woman‏‎ (80 అంతర్వికీలు)
 45. nine‏‎ (80 అంతర్వికీలు)
 46. sun‏‎ (80 అంతర్వికీలు)
 47. red‏‎ (79 అంతర్వికీలు)
 48. o‏‎ (79 అంతర్వికీలు)
 49. heart‏‎ (78 అంతర్వికీలు)
 50. blood‏‎ (78 అంతర్వికీలు)

(గత 50 | తరువాతి 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.

"https://te.wiktionary.org/wiki/ప్రత్యేక:MostInterwikis" నుండి వెలికితీశారు