మూస:Month Calendar

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
[[{{{basepage}}}/{{{year}}} {{{previousmonth}}}|<<]] [[{{{basepage}}}/{{{year}}} {{{month}}}|{{{month}}} {{{year}}}]] [[{{{basepage}}}/{{{year}}} {{{nextmonth}}}|>>]]
S M T W T F S


Documentaion[<small>మార్చు</small>]

Note: Optional parameter nextyear and previousyear are used to specify if nextmonth/previousmonth belongs to different year than year

Read only mode[<small>మార్చు</small>]

{{Month Calendar
|year=2012
|month=మే
|offset=2
|max=31
|basepage=Wiktionary:నేటి_పదం
|nextmonth=జూన్
|previousmonth=
}}


<< మే 2012 >>
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31


Write mode[<small>మార్చు</small>]

Node: mode=w

{{Month Calendar
|year=2012
|month=మే
|offset=2
|max=31
|basepage=Wiktionary:నేటి_పదం
|nextmonth=జూన్
|previousmonth=
|mode=w
}}


<< మే 2012 >>
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31


A template line with Indentation[<small>మార్చు</small>]

Note: Remove this section if logic is straightforward.

{{#ifeq:
	{{#expr:
		{{#expr: 
			{{#expr: 1 - {{{offset}}}}} > 0 }} 
		and 
		{{#expr: 
			{{#expr: 1 - {{{offset}}}}}
		 <= 
			{{{max}}}
		}}
	}}
	|1
	|{{#ifeq:
		{{{mode}}}
		|w
		|[[{{{basepage}}}/{{{year}}}_{{{month}}}_{{#expr: 1 - {{{offset}} }}} | {{#expr: 1 - {{{offset}}} }} ]]
		|{{#ifexist: {{{basepage}}}/{{#expr: 1 - {{{offset}}}}}
			|[[{{{basepage}}}/{{{year}}}_{{{month}}}_{{#expr: 1 - {{{offset}}}}}|{{#expr: 1 - {{{offset}}}}}]] 
			| {{#expr: 1 - {{{offset}}} }}
		}}
	}}
	|
}}

Logic[<small>మార్చు</small>]

if( ((val-offset) >0) && ((val-offset) <=max) )
{
	if(mode==w)
	{
		[[basepage/year_month_(val-offset)|(val-offset)]]
	}
	else if (pageExitst( [basepage/year_month_(val-offset)) ){
		[[basepage/year_month_(val-offset)|(val-offset)]]
	}
	else{
		(val-offset)
	}
}
"https://te.wiktionary.org/w/index.php?title=మూస:Month_Calendar&oldid=312140" నుండి వెలికితీశారు