విక్షనరీ:నేటి పదం/2013 ఏప్రిల్ 10

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
కన్ను
దర్శనము     నేటి పదం/2013 ఏప్రిల్ 10

♦ భాషా భాగం: నామవాచకము.

అర్థము : చూపు
నానార్థాలు: