విక్షనరీ:నేటి పదం/పాతవి/2013 మే

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

List of words chosen as Word of the day on మే 2013


1

నేటి పదం 2013_మే_1
చేతి గోళ్లు

నఖరము     నేటి పదం/పాతవి/2013 మే

♦ భాషా భాగం: నామవాచకము.

♦ అర్థము : గోరు
నానార్థములు


యితర భాషల్లో అర్థాలు


నేటి పదం గురించి . పాతవి . తాజాచేయు . ప్రతిపాదనలు2

నేటి పదం 2013_మే_2
గాడిద

ఖరము     నేటి పదం/పాతవి/2013 మే

♦ భాషా భాగం: నామవాచకము.

♦ అర్థము : ఇది అశ్వజాతికి చెందిన పెంపుడు జంతువు
నానార్థములు


పర్యాయ పదములు

ఇతర భాషల్లో అర్థాలు


నేటి పదం గురించి . పాతవి . తాజాచేయు . ప్రతిపాదనలు3

నేటి పదం 2013_మే_3
కుమారస్వామి

షణ్ముఖుడు     నేటి పదం/పాతవి/2013 మే

♦ భాషా భాగం: నామవాచకము.

♦ వ్యుత్పత్తి : ఆరు తలలు గలవాడు
♦ అర్థము : కుమారస్వామి
నానార్థములు


యితర భాషల్లో అర్థాలు


నేటి పదం గురించి . పాతవి . తాజాచేయు . ప్రతిపాదనలు4

నేటి పదం 2013_మే_4
శుని

శుని     నేటి పదం/పాతవి/2013 మే

♦ భాషా భాగం: నామవాచకము.

♦ వచనం : ఏకవచనం
♦ అర్థము : కుక్క
నానార్థములు


యితర భాషల్లో అర్థాలు


నేటి పదం గురించి . పాతవి . తాజాచేయు . ప్రతిపాదనలు5

నేటి పదం 2013_మే_5
ఓంకారము

ఓంకారము     నేటి పదం/పాతవి/2013 మే

♦ భాషా భాగం: నామవాచకము.

♦ వ్యుత్పత్తి : ఓం
♦ వచనం : బహువచనం
♦ అర్థము : ఓంకారం అంటే ప్రణవమంత్రము.
నానార్థములు


యితర భాషల్లో అర్థాలు


నేటి పదం గురించి . పాతవి . తాజాచేయు . ప్రతిపాదనలు6

నేటి పదం 2013_మే_6

కవనము     నేటి పదం/పాతవి/2013 మే

♦ భాషా భాగం: నామవాచకము.
♦ వచనం : బహువచనం
♦ అర్థము : కవిత్వము
నానార్థములు


యితర భాషల్లో అర్థాలు


నేటి పదం గురించి . పాతవి . తాజాచేయు . ప్రతిపాదనలు7

నేటి పదం 2013_మే_7
చక్రవ్యూహ వ్యూహ వలయ రచన
పద్మవ్యూహము     నేటి పదం/పాతవి/2013 మే

♦ భాషా భాగం: నామవాచకము.

♦ వచనం : బహువచనం
♦ వ్యుత్పత్తి : యుద్ధరంగములో శత్రువు నెదుర్కొనుటకు , పద్మాకారముగా ఏర్పడిన సైనికవిన్యాసము.
అర్థ వివరణ

  • ఒక యుద్ధప్యూహము


యితర భాషల్లో అర్థాలు


నేటి పదం గురించి . పాతవి . తాజాచేయు . ప్రతిపాదనలు