Jump to content

head

విక్షనరీ నుండి

బ్రౌను నిఘంటువు నుండి[1][<small>మార్చు</small>]

క్రియ, విశేషణం, అధిపతి గా వుండి నడిపించుట.

 • he headed the troops and took them into the town ఆ సేనకు నాయకుడై పట్టణము లోకి తీసుకొనిపోయినాడు.
 • he headed the spear with brass ఆ యీటెకు యిత్తళి అలుగు వేసినాడు.
 • he headed the cane with gold ఆ బెత్తానికి బంగారుపొన్ను వేసినాడు.
 • he headed the coloumn with these words ఆకత్తెంతలమీద యీ మాటలు వ్రాసినాడు.

నామవాచకం, s, తల, శిరస్సు.

 • the crown of the head నడినెత్తి, మాడుపట్టు.
 • the back of the head పెడతల.
 • this coin bears the head of the Queen యీ నాణ్యము లో రాణి ముఖమును వేసివున్నది.
 • he hid his head తలమరుగైనాడు,ముఖము తప్పించుకొనివుండినాడు, దాగివుండినాడు.
 • how did this come into your head ? యిది నీకు యెట్లా తోచినది.
 • he took it into his head that she was gone అది పోయినదనుకొన్నాడు.
 • he did it of his own head తన స్వబుద్ధిగా చేసినాడు, తనకు తానే చేసినాడు.
 • he gave all the abuse that came into his head నోటికి వచ్చినట్టెల్లా తిట్టినాడు.
 • the head of a bed మంచము యొక్క తలతట్టు.
 • a head of corn కంకి, యెన్ను.
 • the head of a spear బల్లెపు అలుగు.
 • at the head of a ship వాడ ముందరి తట్టు.
 • womans head or head dress (Johnson, Sense, Rambler No. 191.Idler No.
 • 46) స్త్రీల శిరోభూషణము.
 • these are the heads of the people ప్రజలలో వీండ్లు ముఖ్యులు.
 • these men are the heads of the caste వీరే కుల పెద్దలు.
 • he came at the head of 5000 men అయిదు వేల మందిని తీసుకొనివచ్చినాడు.
 • the head clerk పెద్ద లేఖరి, పెద్ద గుమాస్తా.
 • the head man of the village వూరి పెద్ద, గ్రామయజమానుడు.
 • he sat at the head of the table ముఖ్యమైన స్థానమందు కూర్చున్నాడు.
 • he is now at the head of the office అతను ఆ కచ్చేరి కి అధికారి గా వున్నాడు.
 • thousand head of cattle వెయ్యి పశువులు, యిటువంటి స్థలములో Head అని ఏకవచనము గా వ్రాస్తారు.
 • he paid them two rupees a head తలా రెండు రూపాయలు యిచ్చినాడు.
 • upon this head యిందున గురించి.
 • they made head against the King రాజు ను యెదిరించినారు.
 • he brought in that story head and shoulders ఆ కథ ను అసంగతముగా వుదహరించినాడు.
 • we could not made head against this wind యీ గాలిని నెట్టుకొని పోలేకపోతిమి.
 • he is a rogue from head to foot వాడికి నిలువెల్లా విషము.
 • he divided the sermon into four heads ఆ గ్రంథము ను నాలుగు భాగములుగా చేసినాడు.
 • all these articles were put under different heads in the account యీ సరుకు లు లెక్కలో వేరే వేరేపద్దులకింద కట్టబడ్డవి.
 • this is the head of the river యిది నది యొక్క వుత్పత్తిస్థానము, యిది నదీ మూలము.
 • the boil came to a headకురుపు పండబారినది.
 • the small pox came to a head అమ్మవారు నేతులు కూర్చినది.
 • this brought matters to a head యిందుతో అది ఫలోన్ముఖమైనది, యిందులో అది పరిపక్వమైనది.
 • the disease got to a headరోగము ముమ్మరించినది, ప్రబలమైనది.
 • the liquor flew to his head అతనికిమయకమెక్కినది.
 • he gave his horse the head and it ran away కళ్లెము సళ్లవిడిచినందున గుర్రము పారిపోయినది.
 • two headed రెండు తలలు గల.
 • long headed అ దూరాలోచనగల.
 • hot headed man ముంగోపి.
 • he plunged in the river over head and ears ఏట్లో శుద్ధముగా ముణిగిపోయినాడు.
 • they laid their heads together వాండ్లు ఆలోచించుకొన్నారు.
 • It went out of his head మరిచిపోయినాడు.
 • his folly be upon his own head వాడి తప్పు వాణ్ని కొట్టుకొనిపోనీ.
 • at last the cholelra showed its headతుద కు వాంతిభ్రాంతి కనిపించినది.
 • his ship was two miles a head of mine నా వాడకు అతని వాడ కోశెడు దూరము ముందుపోయి వుండినది.

మూలాలు వనరులు[<small>మార్చు</small>]

 1. చార్లెస్ బ్రౌను పదకోశం 1853లో మొదటిసారిగా విడుదలైయింది. ఇందులో 31 వేలకు పైగా ఆంగ్ల పదాలకు తెలుగు సమానార్ధాలు ఇచ్చారు. దీనిని IIITవారు యూనీకోడులోకి మార్చారు (GPL లైసెన్సు). ఈ పదకోశాన్ని tel-dictionary అనే ఒక సోర్సుఫోర్జ్ ప్రాజెక్టు ద్వారా డేటాబేసుగా మార్చారు (GPL లైసెన్సు).


"https://te.wiktionary.org/w/index.php?title=head&oldid=933730" నుండి వెలికితీశారు