తెలుగు వ్యతిరేక పదములు జాబితా

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఐక్యత[<small>మార్చు</small>]

  • ఈ క్రింది వ్యతిరేక పదాలు ఆకార క్రమంలో ఏర్పాటుచేయబడినవి.

కీర్తి


అథోగతి×

[<small>మార్చు</small>]

[<small>మార్చు</small>]

[<small>మార్చు</small>]

[<small>మార్చు</small>]

వనదేవత

[<small>మార్చు</small>]

katinam[<small>మార్చు</small>]

[<small>మార్చు</small>]

[<small>మార్చు</small>]

చీమ

[<small>మార్చు</small>]

[<small>మార్చు</small>]

Durjanudu[<small>మార్చు</small>]


==న

  • నీతి - వ్యతిరేకపదం

పర

Modhalu × chivari

[<small>మార్చు</small>]

[<small>మార్చు</small>]

Veedukolu

వరుడు *

[<small>మార్చు</small>]

సహాయత[<small>మార్చు</small>]

Samkochana[<small>మార్చు</small>]


తెలుగు వికీపీడియా