తెలుగు వ్యతిరేక పదములు జాబితా

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

అవమానం

[<small>మార్చు</small>]

[<small>మార్చు</small>]

[<small>మార్చు</small>]

వనదేవత

[<small>మార్చు</small>]

katinam[<small>మార్చు</small>]

[<small>మార్చు</small>]

Goppa[<small>మార్చు</small>]

చీమ

Naak ka Jaam[<small>మార్చు</small>]

[<small>మార్చు</small>]

Durjanudu[<small>మార్చు</small>]


==న

  • నీతి - వ్యతిరేకపదం

పర

Modhalu × chivari

రూపం[<small>మార్చు</small>]

[<small>మార్చు</small>]

Veedukolu

వరుడు *

[<small>మార్చు</small>]

Sajanulu

Samkochana[<small>మార్చు</small>]


తెలుగు వికీపీడియా