fall

విక్షనరీ నుండి

బ్రౌను నిఘంటువు నుండి[1][<small>మార్చు</small>]

నామవాచకం, s, పడడము, పతనము.

క్రియ, నామవాచకం, పడుట.

 • his countenance fell (In Gen. iv. 6.విషణ్నవదనుడాయెను.)వాడి ముఖము పెంకువలె అయినది.
 • dew or rain falls కురుస్తున్నది.
 • the price of rice fell బియ్యము వెల తరిగినది.
 • the wind fell గాలి అణిగినది.
 • the stream or tide fell ప్రవాహము తీసిపోయినది, పోటు అణిగినది, పాటు వచ్చినది.
 • the leaves fell ఆకులు రాలినవి.
 • when the shadow fell upon this line ఆ నీడయీ గీత మీదకి వచ్చినప్పుడు.
 • he fell in the field యుద్ధరంగంలో చచ్చినాడు.
 • he fell a victim to love మరుబారిపడ్డాడు.
 • It fell to his lot tobreak his leg వాడి అదృష్టము వాడి కాలు విరిగినది.
 • It fell to my shareఅది నాపాలిటికి వచ్చినది.
 • the estate fell to him ఆ యాస్తికి వాడికివచ్చనది.
 • he fell asleep నిద్రపోయినాడు.
 • they fell down at his feetin homage సాష్టాంగదణ్నములు బెట్టినారు, వాడి కాళ్లమీద పడ్డారు.
 • he has fallena away చిక్కిపోయినాడు, కృశించిపోయినాడు, సన్ననూలు వడికినాడు.
 • his face has fallen away వాడి ముఖము పీల్చుకపోయినది.
 • the family has fallen awy ఆ కుటుంబం నశించిపోయినది.
 • he fell awayfrom God ఆ రూఢ పతితుడైనాడు.
 • they fell away from him అతనియందు భక్తిని విడిచినారు.
 • his friends fell away from him స్నేహితులు అతణ్ని చేయి విడిచినారు.
 • the troops fell back ఆ బారు వెనక్కు వెనక్కే అడుగు బెట్టుకొని జరిగినది, ఆ బారు వెనక్కు నడిచినది.
 • the army fell back to the village ఆ వూరికి వచ్చినది.
 • our troops fell back upon the wood మా సేన మళ్లి తిప్పుకొని ఆ యడవికివచ్చినది.
 • అనగా ముందు మించిదాటిపోయిన ఆ యడవి కే వచ్చినదనుట.
 • hefell back from his promise వాడు ఆడిన మాట తప్పినాడు.
 • the boy fell back in learning ఆ పిల్లకాయ చదువులో జబ్బు అయినాడు వెనక్కుపడ్డాడు.
 • he walked on and she fell behind.
 • వాడు ముందు మించిపోయినాడు.
 • అది వెనక చిక్కినది, వెనకబడ్డది.
 • his boat fellclear of mine వాడి పడవ నా పడవమీద తగలకుండా తొలిగిపోయినది.
 • the boat fell down the river పడవ ప్రవాహమును అనుసరించి పోయినది.
 • when the bill falls due హుండి గడువు నాటికి.
 • his boat fell foul of mineవాడి పడవ నాపడవ వొకటితో వొకటి కొట్టుకొన్నది.
 • his carriagefell foul of mine వాడి బండి నా బండి వొకటితో వొకటి కొట్టుకొన్నది.
 • he fell foul of them వాండ్ల మీద తిరిగినాడు, అనగా రేగినాడు.
 • he fell in debt వాడు అప్పులపాలైనాడు.
 • the roof has fallen inఆ యింటి పై కప్పు కూలినది.
 • the well has fallen in ఆ బావి పడిపోయినది.
 • the horse has fallen in flesh ఆ గుర్రము చిక్కిపోయినది, బక్కచిక్కినది.
 • he fell in love with her దానియందు వ్యామోహపడ్డాడు.
 • he fell in withthem వాండ్లలో అయిక్యమైనాడు, వాండ్లతో కలుసుకొన్నాడు.
 • his opinion fallsin with mine వాడి అభిప్రాయమున్ను నాదిన్ని వొకటిగానే వున్నది.
 • he fellin with them on the road దోవలో వాడికి వాండ్లు అడ్డుపడ్డారు, యెదురు పడ్డారు.
 • where did you fall in with the horse ఆ గుర్రము నీకు యెక్కడ చిక్కినది.
 • తగిలినది.
 • they fell into conversation మాటల్లో పడ్డారు, మాట్లాడసాగారు.
 • the river falls into the sea ఆ యేరు సముద్రగామి అవుతున్నది.
 • he fell intothe procession ఆ వూరేగింపులో కలుసుకొని పోయినారు.
 • he fell into thesnare వాడు వలలో చిక్కినాడు, తగులుకొన్నాడు, మోసపోయినాడు.
 • he fell in to the hands of the enemy శత్రువు లచేత చిక్కినాడు.
 • he fell intosin పాపగ్రస్తుడైనాడు.
 • he fell into apostasy మత భ్రష్టుడైనాడు.
 • he fell into disgrace అవమానపడ్డాడు.
 • the horse fell lame గుర్రము కుంటిది అయినది.
 • the rope fell loose దారము వదిలింది, ఆ కట్టు వదిలింది.
 • when it fell night చీకటి కాగానే, చీకటి పడగానే.
 • In age the hair fallsoff యేండ్లు చెల్లితే వెంట్రుకలు రాలిపోతవి, వూడిపోతవి.
 • his hat felloff వాడి టోపి పడిపోయినది.
 • his health begins to fall off వాడికి ఆరోగ్యము మట్టు పడడమునకు ఆరంభించినది.
 • the school is now falling off ఆ పల్లె కూటము యిప్పట్లో క్షీణగతిగా వున్నది.
 • they fell on their knees వాండ్లు మోకాలించినారు.
 • he fell on his back వెల్ల వెలికలపడ్డాడు.
 • he fell on his belly బోర్లపడ్డాడు.
 • the feast falls on the 5th ఆ పండుగ అయిదో తేదీ వస్తున్నది.
 • when my eye fell upon him వాడి మీద నాదృష్టి పారినప్పుడు.
 • the truth fell out నిజము బయటపడ్డది.
 • it fell out that the house was vacant ఆ యిల్లు వూరక వుండేటట్టుసంభవించినది.
 • they fell out or wrangled వాండ్లకు కలహము వచ్చినది.
 • he fell sick రోగముతో పడ్డాడు.
 • to fall to మొదలుబెట్టుట,ఆరంభించుట.
 • the whole party then fell to అందరు భోజనము చేయసాగినారు, మొదలుబెట్టినారు.
 • this word falls under that ruleయీ శబ్ధమునకుసూత్రము ఆధారముగా వున్నది.
 • to let fall జారవిడుచుట.
 • some words that he let fall వాడి నోరు జారివచ్చిన మాటలు.
 • wemust take care of lambs at their first falling గొర్రెపిల్ల లనువేసేటప్పుడు మనము జాగ్రత్తగా వుండవలసినది.

మూలాలు వనరులు[<small>మార్చు</small>]

 1. చార్లెస్ బ్రౌను పదకోశం 1853లో మొదటిసారిగా విడుదలైయింది. ఇందులో 31 వేలకు పైగా ఆంగ్ల పదాలకు తెలుగు సమానార్ధాలు ఇచ్చారు. దీనిని IIITవారు యూనీకోడులోకి మార్చారు (GPL లైసెన్సు). ఈ పదకోశాన్ని tel-dictionary అనే ఒక సోర్సుఫోర్జ్ ప్రాజెక్టు ద్వారా డేటాబేసుగా మార్చారు (GPL లైసెన్సు).


"https://te.wiktionary.org/w/index.php?title=fall&oldid=931069" నుండి వెలికితీశారు