భారతీయ వంటకాలు జాబితా

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

'భారతీయ వంటకాలు జాబితా ప్రాంతముల వారీ వాటి మూలాలు.

ఇడ్లీ

ఉత్తర ప్రాంతము[<small>మార్చు</small>]

# పేరు శ్రేణి ముఖ్యమైన దినుసులు శాఖాహారము/మాంసాహారం
1 చపాతి రొట్టె శుద్ధి చేసినగోధుమపిండి శాఖాహారము
2 అన్నము బియ్యం బియ్యము శాఖాహారము
3 బిర్యాని ముఖ్యమైనవి/ఇతరములు బియ్యము, ఐచ్ఛిక సుగంధ ద్రవ్యాలు, ఐచ్ఛికకూరగాయలు లేదా ఐచ్ఛిక మాంసము శాఖాహారము మరియు మాంసాహారం
4 నాన్ రొట్టె శుద్ధి చేసినగోధుమపిండి శాఖాహారము
5 పరోట రొట్టె గోధుమపిండి శాఖాహారము
6 తండూరి చికెన్ మాంసము చికెన్ మాంసాహారం
7 చోళే భటూర్ పలహారము శ్రేణీకృతసుగంధ ద్రవ్యాలు, గోధుమపిండి & భటూరఈస్ట్ శాఖాహారము
8 బాతి నెయ్యి(శుద్ధియైనవెన్న) గోధుమపిండి శాఖాహారము
9 దాల్ ముఖ్యము కాయధాన్యాముల యొక్క వివిధ తరగతుల రకములు, అనగా కంది పప్పు, పెసర పప్పు, శనగ పప్పు శాఖాహారము
10 భటూర రొట్టె శుద్ధి చేసినగోధుమపిండి శాఖాహారము
11 రాజ్మా ముఖ్యము కిడ్నీ బీన్స్ & శ్రేణీకృతసుగంధ ద్రవ్యాలు శాఖాహారము
12 దాల్ మఖాని (కాలి దాల్) కాయధాన్యాల వంట కాయధాన్యాముల లోని ఒక విలక్షణ రకం ఉపయోగిస్తారు శాఖాహారము
13 దాల్ ఫ్రై తడకా ఒక విలక్షణ ఉత్తర భారతీయ తడ్‌కా శాఖాహారము
14 దాల్ బాతి చుర్మా రాజస్థానీ ప్రత్యేకము శాఖాహారము
15 దాల్ పూరీ పప్పుతో కూర్చిన పరాటాలు శాఖాహారము
16 కేరళ భరాట కాకరకాయ / గుమ్మడికాయ సాధారణ శాఖాహారము
17 భింది మసాలా ఉల్లిపాయలు మరియు టమాటలతో ఓక్రా సాటీ శాఖాహారము
18 సత్తు కి రోటీ బీహార్ వంటకము శాఖాహారము
19 గాజర్ కా హల్వా ఉత్తర్ ప్రదేశ్ వంటకము ఉడికించిన క్యారట్ శాఖాహారము
20 రాజ్మా చావల్ బియ్యం తోటి బీన్స్ కూర శాఖాహారము
21 పోహ మధ్య ప్రదేశ్ యొక్క ప్రత్యేకత మరియు మధ్య భారత దేశం లోని చిరుతిండి వంటకము శాఖాహారం
22 మక్కి ది రోటి, సార్‌సో ద సాగ్ పంజాబ్ యొక్క ప్రత్యేకత శాఖాహారం
23 సమోసా బంగాళ దుంపలు, ఉల్లిపాయలు, కొత్తిమీర, కాయ ధాన్యములులు మరియు గింజలు శాఖాహారం
24 కచోరి రాజస్థానీ/మార్వారి ప్రత్యేకత శాఖాహారం
25 ఖీర్ పాలు, బియ్యము, పొడి పండ్లు తోటి ఉడికించినది పాలు, బియ్యము, పొడి పండ్లు శాఖాహారం
26 పాలక్ దాల్ కంది పప్పు(టూర్ దాల్) తోటి బచ్చలికూర శాఖాహారం
27 కోఫ్తా కాయ ధాన్యముపిండి, కూరగాయలు తో ఉండలు కాయ ధాన్యముపిండి, కూరగాయలు కలిపి చేసిన ఉండలు వేడి నూనె లో వేయించిన తరువాత చేసిన కూర శాఖాహారం
28 మేథి సాగ్, చౌలాయ్ సాబ్ శాఖాహారం ఆకులు, నూనె, వెల్లుల్లి, కొద్దిగా మసాలాలు మధ్య భారత దేశం లో ఎక్కువగా వండుతారు శాఖాహారం
29 కిచిడి బియ్యము, పప్పు మరియు కూరగాయలు. శాఖాహారం
30 సూజీ హల్వా గోధుమ రవ్వ. వెన్న, పొడిపళ్ళు శాఖాహారం
31 సింఘడ హల్వా స్వీట్ శాఖాహారం
32 పాలక్ పన్నీర్ జున్నుగడ్డ బచ్చలికూర గ్రేవీ శాఖాహారం
33 ఆలూ మటర్ బంగాళ దుంపలు మరియు బటానీలు తోటి కూర శాఖాహారం
34 దమ్ ఆలూ ఉడికించిన బంగాళ దుంపలు కూర శాఖాహారం
35 గోభీ ఆలూ బంగాళ దుంపలు క్యాలీప్లవర్ మరియు గరమ్ మసాలా . శాఖాహారం
36 మటర్ పరాట, పన్నీర్ పరాట, ఆలూ పరాట, గాజర్ పరాట, మూలి పరాట వివిధ రకముల కూరగాయలతో అన్ని రకముల పరాటాలు. శాఖాహారం
37 ఆలూ మేథి మెంతి కూర మరియు బంగాళ దుంపలు శాఖాహారం
38 అర్బి మసాలా ఉల్లిపాయలు, టమాట ల్తో ఉడికించిన మసాలా శాఖాహారం
39 మష్రూమ్ దో పిజ్జా శాఖాహారం
40 మిక్స్‌డ్ వెజిటబుల్ శాఖాహారం
41 వెజిటబుల్ జల్‌ఫ్రెఝి శాఖాహారం
42 ఘియా కి సబ్జీ శాఖాహారం
43 భర్వేన్ టిండె శాఖాహారం
44 ఆలూ బైన్‌గాన్ శాఖాహారం
45 భర్‌వేన్ బైంగాన్ శాఖాహారం
46 ఆలూ సిమ్లా మిర్చి శాఖాహారం
47 ఘియే కె కోఫ్తే శాఖాహారం
48 పాటూర్
49 రామటోరి సబ్జీ శాఖాహారం
50 బైంగాన్ భర్‌ట శాఖాహారం
51 జీర ఆలూ శాఖాహారం
52 కడాయ్ పన్నీర్ శాఖాహారం
53 పన్నీర్ బటర్ మసాలా శాఖాహారం
54 బటర్ చికెన్
55 అమృత్సరి ఫిష్
56 అమృత్సరి కుల్‌చా శాఖాహారం
57 చనా మసాలా శాఖాహారం
58 మిసి రోటి శాఖాహారం
59 నవరత్న కుర్మ
60 రోంగి శాఖాహారం
61 పిండి చనా శాఖాహారం
62 ప్రెంచ్ బీన్ ఆలూ శాఖాహారం
63 భర్వేన్ కరేలా శాఖాహారం
64 షాహి పన్నీర్ శాఖాహారం
65 మష్రూమ్ మటర్ శాఖాహారం
66 మూంగ్ దాల్ కా హల్వా శాఖాహారం
67 ఫిర్ణి శాఖాహారం
68 అమృత్ రబ్డీ శాఖాహారం
69 మథుర కె పేడ్ శాఖాహారం
70 పిణ్ణి శాఖాహారం
71 పంజీరి శాఖాహారం
73 కట్టా మీఠా పీఠా/హల్వాకడ్డూ శాఖాహారం
74 స్వీట్ పేథా/కేసర్ పేథా/పిస్తా పేథా శాఖాహారం
75 గోబీ మటర్ శాఖాహారం
76 గాజర్ మటర్ ఆలూ శాఖాహారం
77 ఆలూ బైగాన్ మసాలా శాఖాహారం
78 ఆలూ కి టిక్కీ శాఖాహారం
79 కుల్ఫీ ఫలూదా శాఖాహారం
80 పన్నీర్ టిక్కా మసాల శాఖాహారం
81 ఖడి పకోడ Gram Flour with Yogurt with gramflour fried balls శాఖాహారం

దక్షిణ[<small>మార్చు</small>]

# పేరు రకము ముఖ్యమైన
పదార్థములు
1 దోశ Pancake/Hopper Ground rice
2 ఇడ్లీ Steamed [cake] of fermented [rice] and [pulse] flour
3 ఉప్మా Snack Rava
4 బోండా Snack Potatoes, gram flour
5 బజ్జీ Vegetable Fritters
6 వడ Savory Donut Urad dal
7 గోలీ బజ్జీ snack gram flour
8 Puttu Ground Rice
9 ఊతప్పం Rice Pancake/Hopper with a topping of onions/tomatoes/coconut
10 Kuzhakkattai Dumplings Rice flour, jaggery, coconut
11 పాయసం Rice Dessert Rice, milk
12 Kanji Porridge Rice
13 Kuzhambu Thick Soup with coconut Coconut, Vegetables
14 అప్పం Pancake, thicker at center Ground rice
15 ఇడియప్పం Steamed rice noodles/vermicelli Ground rice
16 చికెన్ 65 Popular Deep Fried Chicken preparation Chicken, Onion, Ginger
17 Pongal Pulao Rice
18 పరోట layered kerala parotta made with maida and dalda
19 Mathi River fish variety
20 Erachi ullathiyathu Chicken curry with thick and minimal gravy
21 Meen Moli White fish curry
22 Meen vevichathu Red fish curry with tamarind
24 kappa tapioca
25 kaada Patridge
26 karumeen pollichathu Fish preparation in banana leaves
27 ఆవియల్ mix vegetable
28 Muyal Rabbit
29 panni varathathu Pork fry
30 vedi erachi Hunting meat(deer/boar)
31 aattirachi Mutton
32 taaravin mutta Duck eggs
33 taaravu mappas Duck preparation
34 Maacri kaal Green Frog leg fried
35 సాంబార్ Lentil soup with vegetables and masala mixed with rice and taken
36 Yelumincham sadam Lemon rice
37 Thengai sadam Cocunut rice
38 Puli sadam Tamarind rice
39 Currivepillai sadam Curry leaves rice
40 Kothamali sadam Coriander rice
41 Bisebilla bath Rice preparation with vegetables
42 Kaara Kozhambu Dish used with rice made of chilli powder and tamarind
43 Kos kootu Cabbage and lentil dish used for rice
44 Poriyal Side dish for rice prepared from one or more vegetables with little oil stirred, with daal half boiled and coconut / mustard seeds
45 ఆవియల్ Cocunut paste, curd mixed with vegetables and some spices
46 కూటు Vegetable, daal or lentil mixture boiled in water
47 Varuval Vegetables shallow fried in oil
48 Thayir sadam Curd rice
49 More Kozhambu Butter milk dish mixed with rice
50 Meen Kozhambu Fish dish mixed with rice
51 Kozhi Kozhambu Chicken dish mixed with rice
52 Mutton Kozhambu Goat meat spicy curry
53 Mutton Varuval Goat meat dry fry
54 Kozhi Varuval Chicken dry fry
55 Kozhi Kurma thick chicken curry
56 Kurma Vegetables with coconut paste used for dosa or chappathi or rice
57 Nandu varuval Crab shallow/dry fry
58 Era varuval Prawn shallow fry
59 Biryani Spicy rice dish with vegetables or chicken or mutton or fish or prawns
60 Sakkara pongal Sweet rice dish
61 Chettinadu Kaikari masala Vegetable gravy chettinadu style
62 Chettinadu kozhi varuval Chicken shallow fry
63 Chettinadu muttai varutha curry Egg fry
64 Chettinadu karandi omelette Omelette in the shape of a big spoon
65 Karuvaadu varuval Fried Sun dried fish
66 Karuvaattu kozhambu Dish made of sun dried fish mixed with rice
67 Mutta Kozhambu Egg dish mixed with rice
68 Mutta Kurma Egg kurma
69 ఆమ్లెట్ egg omelette or veg omelette
70 మసాల దోశ Dosa with masala and potato
71 Paruppu sadam Daal rice
72 Sevai Kind of rice vermicilli used for breakfast
73 sevai lunch kind of rice vermicilli mixed with either tamarind or lemon or coconut
74 Keerai sadam Rice and green leaves
75 Keerai poriyal Green leaves mixed with daal and coconut with little oil
76 Keerai masiyal Grinded green leaves used as a side dish for rice or mixed with rice
77 Keerai kootu Green leaves kootu

పడమర[<small>మార్చు</small>]

# పేరు రకము/శ్రేణి ముఖ్యమైన
పదార్థములు
1 వడపావ్ Burger wheat flour, potatoes, spices
2 దహివడ fried lentil balls in a yogurt sauce lentils, yogurt
3 పూరి రొట్టె గోధుమ పిండి
4 Bombil fry Main Course Bombay Duck (Fish)
5 Kombdi vade Chicken Curry with Bread Chicken
6 Vindaloo Goan Pork Vindaloo Pork, Goan Red Chilli Paste
7 Veg Kolhapuri Vegetarian Dish Mixed Vegetables
8 ధోక్లా Lentil Snack Gram
9 Pohe Vegetarian Snack flattened rice
10 Sabudana Khichadi Vegetarian Snack sago
11 కోషింబిర్ salad salad/side-dish
12 ఉప్మా Vegetarian Snack semolina
13 Thalipeeth Savoury Pancake mixed grain flour
14 Pooran-poli Sweet Stuffed Bread wheat flour, gram
15 Modak Sweet Coconut Dumplings rice flour, coconut
16 చక్లి Savoury Snack mixed grain flour
17 Shakkarparey Sweet or Savoury Snack plain flour, sugar
18 Amti Lentil Curry split lentil
19 Chivda Mixture flattened rice, groundnut, chana, masala
20 Chorafali spicey grinding of Charudala, masala, sprinkle with red chilly powder on top
21 locha spicey grinding of chanadal, masala,
22 Pav Bhaji Veg Main Dish Mix Curry of Onion, Capsicum, Peas, Cauliflower potatoes
23 Khakhra Snack wheat flour, Methi
24 Jalebi Sweet maida & grained semolina flour, baking powder, curd, sugar
25 Undhiyu Mix veggi Plantain , Brinjal , carrot , Green chillies, potatoes, Fresh coconut and other vegetable
26 Muthiya Snack whole wheat flour, methi leaves, besan/chickpeas flour and coriander leaves/cilantro
27 Dum aaloo Veg. Main dish potatoes deep fry, yogurt, coriander powder, ginger powder
28 Khakhra Snack wheat flour, Methi
29 Bhakhri Bread whole wheat flour, thicker than Rotli, crispy
30 Bajri no rotlo Bread thick millet flour flatbread usually grilled over coals
31 Juvar no rotlo Bread thick sorghum flatbread
32 Sev Tameta Veggie Potatoes and Sev
33 Khandvi Snack besan
34 Khandvi Snack besan
35 Patra Snack Taro Leaves,Coconut , Seeds , Dal
36 Sev Khamani Snack chana dal , green chillies, ginger, lemon juice and olive oil
37 Lilva Kachori Snack Lilva and whole wheat flour
38 Chaat ఫలహారము
39 Methi na Gota ఫలహారము
40 Soonvali ఫలహారము
41 Kachori ఫలహారము
42 Paani Puri ఫలహారము
43 Handwo ( steamed dish ) ఫలహారము
44 Rasya Muthia, Snack a spicy yogurt dumpling soup
45 Daal Dhokli ఫలహారము
46 Cholafali ఫలహారము
47 Sutarfeni మిఠాయి
48 Kansar మిఠాయి
49 Halvasan మిఠాయి
50 Malpua మిఠాయి
51 Keri no ras మిఠాయి
52 Basundi మిఠాయి
53 Ghari (sweet from Surat) మిఠాయి
54 Ghebar or Ghevar (sweet from Surat) మిఠాయి
55 Son Papdi మిఠాయి
56 Magas (or Magaj) మిఠాయి
57 Sukhadi మిఠాయి
58 Mohanthal మిఠాయి
59 Gud papdi ( Gol papdi ) మిఠాయి
60 Penda మిఠాయి
61 Barfi మిఠాయి
62 Ladu మిఠాయి
63 Shiro మిఠాయి roasted semolina/flour/dal with milk, butter, sugar, nuts and raisins
64 Ghooghra మిఠాయి
65 Shrikhand మిఠాయి a thick yogurt-based sweet dessert garnished with ground nuts, cardamom, and saffron
66 Laapsi మిఠాయి coarse ground/ broken wheat cooked with butter and sugar
67 Doodhpak మిఠాయి a milk-based sweet dessert with nuts
68 Shakkarpara పలహారము Snack a deep fried snack made out of sugar and wheat
69 Copra paak Sweet Coconut halwa/barfi: Halwa is soft, barfi more like cake
70 Gajar Halwo - Carrot Halwa Sweet
71 Dudhi no Halwo - Bottle Gourd Halwa Sweet
72 Gur మిఠాయి unrefined brown sugar sold in blocks[3]

తూర్పు[<small>మార్చు</small>]

# పేరు రకము ముఖ్యమైన
దినుసులు)
1 ఛెనగజ ఫలహారము Chhena, flour, sugar syrup
2 ఛెనపొడ ఫలహారము Chhena, flour, sugar syrup
3 మీఠా దహి ఫలహారము Dahi, sugar syrup and /or jaggery
4 రసగుల్ల ఫలహారము Chhena, flour and Sugar Syrup
5 మచ్చా ఝోలా కూర చేప, various spices
6 పఖల్ అన్నము fermented rice, yoghurt, ఉప్పు, seasonings

బయటి లింకులు[<small>మార్చు</small>]