విక్షనరీ:నేటి పదం/పాతవి/2013 ఏప్రిల్

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

List of words chosen as Word of the day on ఏప్రిల్ 2013


9
Writing star.svg

నేటి పదం 2013_ఏప్రిల్_9
కర్ణాటకలోని హళిబీడులో ఉన్న బ్రహ్మ శిల్పం
బ్రహ్మ     నేటి పదం/పాతవి/2013 ఏప్రిల్

♦ భాషా భాగం: నామవాచకము.


అర్థములు

 • బ్రహ్మ త్రిమూర్తులలో ఒకరైన సృష్టి కర్త.
 • విష్ణువు
 • బ్రాహ్మణుడు
 • ఒక ఋత్విజుడు
 • పరమాత్మ
 • వేదము
 • తపము
 • ఒక గ్రహయోగము


నేటి పదం గురించి . పాతవి . తాజాచేయు . ప్రతిపాదనలు10
Writing star.svg

నేటి పదం 2013_ఏప్రిల్_10
కన్ను
దర్శనము     నేటి పదం/పాతవి/2013 ఏప్రిల్

♦ భాషా భాగం: నామవాచకము.

అర్థము : చూపు
నానార్థాలు:


నేటి పదం గురించి . పాతవి . తాజాచేయు . ప్రతిపాదనలు11
Writing star.svg

నేటి పదం 2013_ఏప్రిల్_11
ద్విజరాజు     నేటి పదం/పాతవి/2013 ఏప్రిల్

♦ భాషా భాగం: నామవాచకము.

♦అర్థము : చంద్రుడు


నానార్థాలు:


నేటి పదం గురించి . పాతవి . తాజాచేయు . ప్రతిపాదనలు12
Writing star.svg

నేటి పదం 2013_ఏప్రిల్_12
పల్యంకము     నేటి పదం/పాతవి/2013 ఏప్రిల్

♦ భాషా భాగం: నామవాచకము.

♦అర్థము : మంచము


నానార్థాలు:

యితర భాషల్లో అర్థాలు


నేటి పదం గురించి . పాతవి . తాజాచేయు . ప్రతిపాదనలు13
Writing star.svg

నేటి పదం 2013_ఏప్రిల్_13
వ్యోమగామి     నేటి పదం/పాతవి/2013 ఏప్రిల్

♦ భాషా భాగం: నామవాచకము.

♦ అర్థము : అంతరిక్ష యాత్రికుడు


సంస్కృత విశేష్యము

 • గ్రహాంతరములకు అంతరిక్ష నౌకలో ప్రయాణము చేయు వ్యక్తి .


యితర భాషల్లో అర్థాలు


నేటి పదం గురించి . పాతవి . తాజాచేయు . ప్రతిపాదనలు14
Writing star.svg

నేటి పదం 2013_ఏప్రిల్_14
మార్జాలము     నేటి పదం/పాతవి/2013 ఏప్రిల్

♦ భాషా భాగం: నామవాచకము.

♦ అర్థము : పిల్లి


నానార్థములు

 • బిడాలము.


యితర భాషల్లో అర్థాలు


నేటి పదం గురించి . పాతవి . తాజాచేయు . ప్రతిపాదనలు15
Writing star.svg

నేటి పదం 2013_ఏప్రిల్_15
శునకము     నేటి పదం/పాతవి/2013 ఏప్రిల్

♦ భాషా భాగం: నామవాచకము.

♦ అర్థము : కుక్క
నానార్థములు

 • వేపి
 • కుక్క


యితర భాషల్లో అర్థాలు


నేటి పదం గురించి . పాతవి . తాజాచేయు . ప్రతిపాదనలు16
Writing star.svg

నేటి పదం 2013_ఏప్రిల్_16
దూరవాణి     నేటి పదం/పాతవి/2013 ఏప్రిల్

♦ భాషా భాగం: నామవాచకము.

♦ అర్థము : దూర శ్రవణ యంత్రంనానార్థములు

 • దూర సంవాదక యంత్రం
 • టెలీఫోన్
 • దూరవాణి


యితర భాషల్లో అర్థాలు


నేటి పదం గురించి . పాతవి . తాజాచేయు . ప్రతిపాదనలు17
Writing star.svg

నేటి పదం 2013_ఏప్రిల్_17
పాలపుంత     నేటి పదం/పాతవి/2013 ఏప్రిల్

♦ భాషా భాగం: నామవాచకము.

♦ అర్థము : నక్షత్రవీధినానార్థములు

 • ఆకాశ గంగ
 • సమూహం
 • గుంపు
 • నక్షత్ర పుంజం

యితర భాషల్లో అర్థాలు

 • ఆంగ్లం : Galaxy
 • హిందీ  : तारामण्डल
 • కన్నడం : ತಾರಾಗಣ, ನಕ್ಷತ್ರಕೂಟ, ನಕ್ಷತ್ರಸಮೂಹ, ಆಕಾಶಗಂಗೆ, ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜ, ಅರಿಲ್ವಳಿ, ಅರಿಲುಕೂಟ


నేటి పదం గురించి . పాతవి . తాజాచేయు . ప్రతిపాదనలు18
Writing star.svg

నేటి పదం 2013_ఏప్రిల్_18
భ్రమరము     నేటి పదం/పాతవి/2013 ఏప్రిల్

♦ భాషా భాగం: నామవాచకము.

♦ అర్థము : తుమ్మెదనానార్థములు

యితర భాషల్లో అర్థాలు


నేటి పదం గురించి . పాతవి . తాజాచేయు . ప్రతిపాదనలు19
Writing star.svg

నేటి పదం 2013_ఏప్రిల్_19
అయస్కారుడు     నేటి పదం/పాతవి/2013 ఏప్రిల్

♦ భాషా భాగం: నామవాచకము.

♦ అర్థము : యినుము పని చేయువాడు
నానార్థములు

 • కమ్మరి


యితర భాషల్లో అర్థాలు


నేటి పదం గురించి . పాతవి . తాజాచేయు . ప్రతిపాదనలు20
Writing star.svg

నేటి పదం 2013_ఏప్రిల్_20
దుర్భిణి     నేటి పదం/పాతవి/2013 ఏప్రిల్

♦ భాషా భాగం: నామవాచకము.

♦ అర్థము : దూర వస్తు దర్శన యంత్రం
నానార్థములు

 • దూరదర్శిని
 • ఓకు


యితర భాషల్లో అర్థాలు

 • ఆంగ్లం : టెలిస్కోప్  : Telescope
 • హిందీ  : దూర్‌బీన్,దూరదర్శీ  : दूरबीन, दूरदर्शी
 • కన్నడం : దూరదర్శ యంత్ర, దుర్బిను  : ದೂರದರ್ಶಕ ಯಂತ್ರ, ದುರ್ಬೀನು


నేటి పదం గురించి . పాతవి . తాజాచేయు . ప్రతిపాదనలు21
Writing star.svg

నేటి పదం 2013_ఏప్రిల్_21
తరంగము     నేటి పదం/పాతవి/2013 ఏప్రిల్

♦ భాషా భాగం: నామవాచకము.

♦ అర్థము : కెరటము
నానార్థములు

 • ఊర్మి
 • అల


యితర భాషల్లో అర్థాలు


నేటి పదం గురించి . పాతవి . తాజాచేయు . ప్రతిపాదనలు24
Writing star.svg

నేటి పదం 2013_ఏప్రిల్_24
ధేనువు     నేటి పదం/పాతవి/2013 ఏప్రిల్

♦ భాషా భాగం: నామవాచకము.

♦ అర్థము : లేగటియావు
నానార్థములు


యితర భాషల్లో అర్థాలు


నేటి పదం గురించి . పాతవి . తాజాచేయు . ప్రతిపాదనలు25
Writing star.svg

నేటి పదం 2013_ఏప్రిల్_25
శీతకరుడు     నేటి పదం/పాతవి/2013 ఏప్రిల్

♦ భాషా భాగం: నామవాచకము.

♦ అర్థము : చంద్రుడు
నానార్థములు


యితర భాషల్లో అర్థాలు


నేటి పదం గురించి . పాతవి . తాజాచేయు . ప్రతిపాదనలు26
Writing star.svg

నేటి పదం 2013_ఏప్రిల్_26
శిరోజము     నేటి పదం/పాతవి/2013 ఏప్రిల్

♦ భాషా భాగం: నామవాచకము.

♦ వ్యుత్పత్తి : శిరోజాలు అంటే శిరస్సు మీద జనించినవి
♦ అర్థము  : తల వెంట్రుకలు.


నానార్థములు


యితర భాషల్లో అర్థాలు


నేటి పదం గురించి . పాతవి . తాజాచేయు . ప్రతిపాదనలు27
Writing star.svg

నేటి పదం 2013_ఏప్రిల్_27
శిరస్త్రానం ధరించిన యువతి

శిరస్కము     నేటి పదం/పాతవి/2013 ఏప్రిల్

♦ భాషా భాగం: నామవాచకము.

♦ అర్థము : శిరస్త్రాణము
నానార్థములు


యితర భాషల్లో అర్థాలు


నేటి పదం గురించి . పాతవి . తాజాచేయు . ప్రతిపాదనలు28
Writing star.svg

నేటి పదం 2013_ఏప్రిల్_28
నఖరాయుధము     నేటి పదం/పాతవి/2013 ఏప్రిల్

♦ భాషా భాగం: నామవాచకము.

♦ అర్థము  : కోడి
యితర భాషల్లో అర్థాలు


నేటి పదం గురించి . పాతవి . తాజాచేయు . ప్రతిపాదనలు29
Writing star.svg

నేటి పదం 2013_ఏప్రిల్_29
నక్షత్రేశుడు     నేటి పదం/పాతవి/2013 ఏప్రిల్

♦ భాషా భాగం: నామవాచకము.

♦ అర్థము : చంద్రుడు
నానార్థములు


యితర భాషల్లో అర్థాలు


నేటి పదం గురించి . పాతవి . తాజాచేయు . ప్రతిపాదనలు30
Writing star.svg

నేటి పదం 2013_ఏప్రిల్_30
వస్త్రమును చూపుతున్న వర్తకుడు

నక్తకము     నేటి పదం/పాతవి/2013 ఏప్రిల్

♦ భాషా భాగం: నామవాచకము.

♦ అర్థము : చినిగిన వస్త్రము
నానార్థములు


యితర భాషల్లో అర్థాలు


నేటి పదం గురించి . పాతవి . తాజాచేయు . ప్రతిపాదనలు