పొడవు పేజీలు

Jump to navigation Jump to search
 1. 1 నుండి #50 వరకు ఉన్న ఫలితాల శ్రేణి నుండి 50 ఫలితాల వరకు కింద చూపించాం.

(గత 50 | తరువాతి 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.

 1. (చరిత్ర) ‎కన్నడము పదాలు జాబితా ‎[7,95,168 బైట్లు]
 2. (చరిత్ర) ‎సంస్కృత నిఘంటువు ‎[6,67,696 బైట్లు]
 3. (చరిత్ర) ‎తెలుగు ఇంటిపేర్లు ‎[1,20,969 బైట్లు]
 4. (చరిత్ర) ‎అనుబంధం:సంగీత పద నిఘంటువు ‎[92,693 బైట్లు]
 5. (చరిత్ర) ‎అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాలు ఇంగ్లీష్ ఆడియో పదాలు ‎[91,228 బైట్లు]
 6. (చరిత్ర) ‎రైల్వే సిగ్నలింగ్ మరియు టెలీకమ్యూనికేషన్ పదకోశం ‎[85,575 బైట్లు]
 7. (చరిత్ర) ‎భారతీయ వంటకాలలో ఉపయోగించే తినదగిన మొక్కల బహుభాషా జాబితా ‎[75,718 బైట్లు]
 8. (చరిత్ర) ‎భౌతిక శాస్త్రము - పారిభాషిక పదాలు (ఆంగ్లం - తెలుగు) జాబితా ‎[66,972 బైట్లు]
 9. (చరిత్ర) ‎విక్షనరీ దిద్దుబాట్లు ‎[60,893 బైట్లు]
 10. (చరిత్ర) ‎అనుబంధం:రెండు ఆక్షరాల ఆంగ్ల పదాలు జాబితా ‎[55,931 బైట్లు]
 11. (చరిత్ర) ‎అనుబంధం:ద్రవిడ భాషలలో ముఖ్యమైన పదాలు ‎[48,132 బైట్లు]
 12. (చరిత్ర) ‎ఆంధ్ర ప్రదేశ్ మండలాలు ‎[44,552 బైట్లు]
 13. (చరిత్ర) ‎Appendix:Glossary ‎[39,439 బైట్లు]
 14. (చరిత్ర) ‎అనుబంధం:సాధారణ హిందీ పదాలు ‎[29,901 బైట్లు]
 15. (చరిత్ర) ‎అనుబంధం:లలితా సహస్ర నామములు/1-100 ‎[28,348 బైట్లు]
 16. (చరిత్ర) ‎మూలకాలు ‎[27,472 బైట్లు]
 17. (చరిత్ర) ‎తెలుగువారు వాడే ఇంగ్లీషు పదాలు ‎[26,329 బైట్లు]
 18. (చరిత్ర) ‎తెలుగు విక్షనరీ అభివృద్ధి-T.sujatha ‎[26,037 బైట్లు]
 19. (చరిత్ర) ‎భారతీయ వంటకాలు జాబితా ‎[23,564 బైట్లు]
 20. (చరిత్ర) ‎వ్యాకరణము (వేదాంగము) ‎[23,480 బైట్లు]
 21. (చరిత్ర) ‎తెలుగు నిఘంటువులో పేర్కొన్న ఉర్దూ పదాలు ‎[21,434 బైట్లు]
 22. (చరిత్ర) ‎ ‎[20,782 బైట్లు]
 23. (చరిత్ర) ‎take ‎[20,708 బైట్లు]
 24. (చరిత్ర) ‎శివుడు ‎[20,287 బైట్లు]
 25. (చరిత్ర) ‎తెలుగు గ్రామాల పేర్లు ‎[18,670 బైట్లు]
 26. (చరిత్ర) ‎అద్వైతము ‎[18,389 బైట్లు]
 27. (చరిత్ర) ‎ఉపవిద్యలు ‎[18,315 బైట్లు]
 28. (చరిత్ర) ‎దేశాలు ‎[17,384 బైట్లు]
 29. (చరిత్ర) ‎బ్రహ్మ ‎[17,078 బైట్లు]
 30. (చరిత్ర) ‎అనుబంధం:ఇంటిపేర్లు/క ‎[16,172 బైట్లు]
 31. (చరిత్ర) ‎అనుబంధం:లలితా సహస్ర నామములు/201-300 ‎[16,017 బైట్లు]
 32. (చరిత్ర) ‎అనుబంధం:లలితా సహస్ర నామములు/501-600 ‎[15,991 బైట్లు]
 33. (చరిత్ర) ‎అనుబంధం:లలితా సహస్ర నామములు/301-400 ‎[15,849 బైట్లు]
 34. (చరిత్ర) ‎విష్ణువు ‎[15,753 బైట్లు]
 35. (చరిత్ర) ‎set ‎[15,328 బైట్లు]
 36. (చరిత్ర) ‎WT:Babel ‎[15,059 బైట్లు]
 37. (చరిత్ర) ‎hand ‎[14,496 బైట్లు]
 38. (చరిత్ర) ‎అనుబంధం:లలితా సహస్ర నామములు/401-500 ‎[14,474 బైట్లు]
 39. (చరిత్ర) ‎చంద్రుడు ‎[14,449 బైట్లు]
 40. (చరిత్ర) ‎make ‎[14,151 బైట్లు]
 41. (చరిత్ర) ‎get ‎[13,598 బైట్లు]
 42. (చరిత్ర) ‎put ‎[13,594 బైట్లు]
 43. (చరిత్ర) ‎బాల్యక్రీడలు ‎[13,348 బైట్లు]
 44. (చరిత్ర) ‎అనుబంధం:లలితా సహస్ర నామములు/101-200 ‎[13,152 బైట్లు]
 45. (చరిత్ర) ‎శాలివాహనుడు ‎[13,124 బైట్లు]
 46. (చరిత్ర) ‎అనుబంధం:ఇంటిపేర్లు/ప ‎[12,855 బైట్లు]
 47. (చరిత్ర) ‎అధ్వపతి ‎[12,780 బైట్లు]
 48. (చరిత్ర) ‎Appendix:English pronunciation ‎[12,775 బైట్లు]
 49. (చరిత్ర) ‎అనుబంధం:1000 ప్రాథమిక ఆంగ్ల పదాలు ‎[12,763 బైట్లు]
 50. (చరిత్ర) ‎తెలుగు పురుషుల పేర్లు ‎[12,612 బైట్లు]

(గత 50 | తరువాతి 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.