విక్షనరీ:నేటి పదం/పాతవి/2012 జూన్

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

List of words chosen as Word of the day on జూన్ 2012


1
Writing star.svg

నేటి పదం 2012_జూన్_1
ఓడ
ఓడ     నామవాచకము


  • సముద్ర ప్రయాణానికి ఉపకరించే వాహనము. నావ

నేటి పదం గురించి . పాతవి . తాజాచేయు . ప్రతిపాదనలు2
Writing star.svg

నేటి పదం 2012_జూన్_2
ఇంజక్షన్ చేయడానికి ఉపయోగించే ఔషధములు.
ఔషధము     నామవాచకము


అనారోగ్యాన్ని పోగొట్టి ఉపశమనము కలిగించేది.

నేటి పదం గురించి . పాతవి . తాజాచేయు . ప్రతిపాదనలు3
Writing star.svg

నేటి పదం 2012_జూన్_3
ప్రకృతిలోని పుష్పాలు అందమైన వి
అందము     నామవాచకము


మనసుకు ఉల్లాసాన్ని కలిగించే విశేషమైన లక్షణము. సౌందర్యము, చక్కదనము

నేటి పదం గురించి . పాతవి . తాజాచేయు . ప్రతిపాదనలు4
Writing star.svg

నేటి పదం 2012_జూన్_4
Nelumno nucifera open flower - botanic garden adelaide2.jpg
కమలము     నామవాచకము


నేటి పదం గురించి . పాతవి . తాజాచేయు . ప్రతిపాదనలు5
Writing star.svg

నేటి పదం 2012_జూన్_5
Donkey (Equus asinus) at Disney's Animal Kingdom (16-01-2005).jpg
ఖరము     నామవాచకము


ఒక నాలుగుకాళ్ళ క్షీరదము. గాడిద

నేటి పదం గురించి . పాతవి . తాజాచేయు . ప్రతిపాదనలు6
Writing star.svg

నేటి పదం 2012_జూన్_6
గదను పట్టుకున్న ఆంజనేయులు.
గద     నామవాచకము


  • ఒక వైపు లావుగా వుండి యుద్ధము చేయడానికి ఉపయోగించే ఒకవస్తువు.

నేటి పదం గురించి . పాతవి . తాజాచేయు . ప్రతిపాదనలు7
Writing star.svg

నేటి పదం 2012_జూన్_7
ఘటము
ఘటము     నామవాచకము


  • పదార్ధాలను నింపుకొనుటకు మట్టితో చేసిన కుండ. దీనిని సంగీత వాద్యముగా కూడా ఉపయోగిస్తారు.

నేటి పదం గురించి . పాతవి . తాజాచేయు . ప్రతిపాదనలు8
Writing star.svg

నేటి పదం 2012_జూన్_8
ChessStartingPosition.jpg
చదరంగము     నామవాచకము


  • యుద్ధరంగాన్ని పోలిన ఒకఆట.

నేటి పదం గురించి . పాతవి . తాజాచేయు . ప్రతిపాదనలు9
Writing star.svg

నేటి పదం 2012_జూన్_9
ఛత్రము
ఛత్రము     నామవాచకము


నేటి పదం గురించి . పాతవి . తాజాచేయు . ప్రతిపాదనలు10
Writing star.svg

నేటి పదం 2012_జూన్_10
Jalli garita.jpg
జల్లిగరిట     నామవాచకము


కాగుతున్న నూనె నుండి ఆహారపదార్ధాలను వెలికి తీయడానికి ఉపయోగించే వంటగది పనిముట్టు.

నేటి పదం గురించి . పాతవి . తాజాచేయు . ప్రతిపాదనలు11
Writing star.svg

నేటి పదం 2012_జూన్_11
ఝరము(నది)
ఝరము     నామవాచకము


  • నది

నేటి పదం గురించి . పాతవి . తాజాచేయు . ప్రతిపాదనలు12
Writing star.svg

నేటి పదం 2012_జూన్_12
వివిద జాతుల టమేటాలు.
టమేటా     నామవాచకము


  • రామమునక్కాయ

నేటి పదం గురించి . పాతవి . తాజాచేయు . ప్రతిపాదనలు13
Writing star.svg

నేటి పదం 2012_జూన్_13
గంట యొక్క ధ్వని ఠంకారము
ఠంకారము     నామవాచకము


  • గంట యొక్క ధ్వని

నేటి పదం గురించి . పాతవి . తాజాచేయు . ప్రతిపాదనలు14
Writing star.svg

నేటి పదం 2012_జూన్_14
మిలటరీ డప్పు.
డప్పు     నామవాచకము


సంగీత సాధనం

నేటి పదం గురించి . పాతవి . తాజాచేయు . ప్రతిపాదనలు15
Writing star.svg

నేటి పదం 2012_జూన్_15
శివుని చేతి వాయిద్యము ఢమరుకము.
ఢమరుకం     నామవాచకము


ఒక వాయిద్యము.

నేటి పదం గురించి . పాతవి . తాజాచేయు . ప్రతిపాదనలు16
Writing star.svg

నేటి పదం 2012_జూన్_16
జీవకణ నిర్మాణ వివరణా చిత్రము.
జీవకణము     నామవాచకము


  • ఇది జీవుల శరీరానికి ఆధారభూతమైన అతిచిన్న భాగము.

నేటి పదం గురించి . పాతవి . తాజాచేయు . ప్రతిపాదనలు17
Writing star.svg

నేటి పదం 2012_జూన్_17
తండ్రీకొడుకులు.
తండ్రి     నామవాచకము


అయ్య, నాన్న, జనకుడు

నేటి పదం గురించి . పాతవి . తాజాచేయు . ప్రతిపాదనలు18
Writing star.svg

నేటి పదం 2012_జూన్_18
కథను నృత్య సంప్రదాయంలో వివరించే కథాకళి నృత్యము
కథ     నామవాచకము


  • నిజంగా లేక వూహించిన సంఘటనల వృత్తాంతము.

నేటి పదం గురించి . పాతవి . తాజాచేయు . ప్రతిపాదనలు19
Writing star.svg

నేటి పదం 2012_జూన్_19
పలువరుస
దంతము     నామవాచకము


పన్ను

నేటి పదం గురించి . పాతవి . తాజాచేయు . ప్రతిపాదనలు20
Writing star.svg

నేటి పదం 2012_జూన్_20
ధవళవర్ణ బుద్ధుని శిల్పము.
ధవళము     నామవాచకము


శ్వేతవర్ణము, తెలుపు.

నేటి పదం గురించి . పాతవి . తాజాచేయు . ప్రతిపాదనలు21
Writing star.svg

నేటి పదం 2012_జూన్_21
వినువీధిలో నక్షత్రాలు.
నక్షత్రము     నామవాచకము


తార, చుక్క.

నేటి పదం గురించి . పాతవి . తాజాచేయు . ప్రతిపాదనలు22
Writing star.svg

నేటి పదం 2012_జూన్_22
వ్రాత పలక
పలక     నామవాచకము


వ్రాయడానికి ఉపయోగపడే పలక.

నేటి పదం గురించి . పాతవి . తాజాచేయు . ప్రతిపాదనలు23
Writing star.svg

నేటి పదం 2012_జూన్_23
వలిచిన దానిమ్మ ఫలము
ఫలము     నామవాచకము


పండు

నేటి పదం గురించి . పాతవి . తాజాచేయు . ప్రతిపాదనలు24
Writing star.svg

నేటి పదం 2012_జూన్_24
చిత్రవర్ణాలు కలిగిన బకము (కొంగ)
బకము     నామవాచకము


కొంగ

నేటి పదం గురించి . పాతవి . తాజాచేయు . ప్రతిపాదనలు25
Writing star.svg

నేటి పదం 2012_జూన్_25
కుంకుమ భరిణ
భరిణ     నామవాచకము


చిన్న మూత పాత్ర.

నేటి పదం గురించి . పాతవి . తాజాచేయు . ప్రతిపాదనలు26
Writing star.svg

నేటి పదం 2012_జూన్_26
మధువును గ్రోలుతున్న మధుపం.
మధుపం     నామవాచకము


తేటి, భ్రమరం, తూనీగ

నేటి పదం గురించి . పాతవి . తాజాచేయు . ప్రతిపాదనలు27
Writing star.svg

నేటి పదం 2012_జూన్_27
దిక్పాలకుడైన యముడు
యముడు     నామవాచకము


సూర్య తనయుడు, సంజ్ఞా పుత్రుడు.

నేటి పదం గురించి . పాతవి . తాజాచేయు . ప్రతిపాదనలు28
Writing star.svg

నేటి పదం 2012_జూన్_28
తిరుమలేశుని రథము
రథము     నామవాచకము


ఇది ఒక వాహనము.

నేటి పదం గురించి . పాతవి . తాజాచేయు . ప్రతిపాదనలు29
Writing star.svg

నేటి పదం 2012_జూన్_29
లవంగము
లవంగము     నామవాచకము


ఇది సుగంధద్రవ్యాలలో ఒకటి.

నేటి పదం గురించి . పాతవి . తాజాచేయు . ప్రతిపాదనలు30
Writing star.svg

నేటి పదం 2012_జూన్_30
వల విసరుతున్న జాలరులు
వల     నామవాచకము


దారములతో రంధ్రములు ఉండేలా అల్లబడిన వస్త్రము.

నేటి పదం గురించి . పాతవి . తాజాచేయు . ప్రతిపాదనలు